Logo

Wat doe je tegen coloradokevers?

In volle zomer vreten rode larven, de coloradokever, aan je aardappelloof. Als je er niets tegen doet, kunnen ze je hele aardappeloogst vernielen. De eigenlijke coloradokever is goed herkenbaar aan de tien zwarte strepen op zijn gele dekschilden.


Tot 800 eitjes per jaar

Ondergronds overwinterende kevers bevriezen als de bodemtemperatuur beneden -7 °C komt. Larven overleven zware winters door tot vijftig centimeter diep in de grond te kruipen. Bij de eerste voorjaarswarmte gaan ze zich dan verpoppen en twee weken later komt uit de pop een volwassen kever, die zijn leven bovengronds vlijtig tot midden oktober verderzet.

Deze eerste generatie kevers kan in een warm voorjaar al vanaf april uitvliegen. Gedurende een drietal weken leggen ze tot in juni hun eitjes af op de onderkant van de bladeren van de aardappelplant. In warme jaren kunnen tot drie keer per jaar (tot maximaal 800) oranjegele eitjes afgelegd worden die in groepjes aan de onderkant van het blad zijn gekleefd.

(C) Foto: skeeze (Pixabay)

Afhankelijk van de temperatuur komen de larven na 5 tot 21 dagen uit de eitjes. Eerst zijn ze grijsachtig, maar ze eten al flink van het aardappelblad en worden steeds roder. Ze vervellen in drie tot vijf weken drie keer. Na twee tot vier weken zijn ze al ongeveer 1,5 cm groot.

Als ze genoeg gegeten hebben, laten ze zich vallen en kruipen ze in de grond om te verpoppen. Zo ontwikkelen zich soms zelfs tot drie generaties per jaar. De kevers zijn vooral overdag actief en vreten aan de bladrand van de aardappelplant. De larven eten echter veel meer en kunnen je aardappeloogst echt in gevaar brengen.


Wat kun je doen tegen de coloradokever?

Je aardappelbedden regelmatig inspecteren is belangrijk. Door tijdig de eitjes op de onderkant van de bladeren te vernietigen (platknijpen) en door larven en kevers te vangen, voorkom je heel wat onheil. Gebruik een emmertje of bakje met een laagje water om de kevers te vangen: zodra ze aangeraakt worden, laten ze zich immers vallen. De larven van lieveheersbeestjes eten larven van coloradokevers. In welke mate die predatie de plaag onder controle kan houden, is nog niet duidelijk. Leer de larven en poppen van lieveheersbeestjes in ieder geval herkennen, en laat die met rust.

(C) Foto: Nataha (Pixabay)

Verslag ledenvergadering woensdag  19 maart 2019

  • Opening (voorzitter: G.Egberink)

Afwezig met kennisgeving:  Hoge Venterink, Nijhuis,e van Rongen,  van den Ende, zaadhandel.

  • Behandeling notulen woensdag 7 maart 2018

Verslag wordt zonder aanvullingen vastgesteld..

  • Jaarverslag 2018 (voorzitter G. Egberink)

Gerard geeft een kort verslag van de belangrijkste zaken in seizoen 2018 : aanschaf nieuw gereedschap, de gestolen maaimachinbe, het plaatsen van nieuwe watertappunten (pompen)

  • Verslag Technische Commissie (F. van der Werf)

Over het algemeen houden de meeste tuinders zich netjes aan de afspraken. Punt van zorg is het achterlaten van rommel en het dumpen van afval achter de heg (singel).

  • Financieel jaarverslag/decharge kascontrolecommissie (Penningmeester G. Bartelink)

De financiële situatie van de vereniging is gezond. Het overzicht ligt ter inzage op de ledenvergadering. De kascontrolecommissie doet verslag en constateert dat de bankafschriften corresponderen met de bedragen die genoemd staan in het financiele overzicht. De ledenvergadering verleent de penningmeester daarop decharge.

  • Rooster van aftreden: verkiezing bestuursleden

Conform rooster van aftreden moest bestuurslid Gerard Egberink aftreden. Hij stelt zich voor een periode van 5 jaar weer verkiesbaar. Bij gebrek aan overige kandidaten wordt Gerard zonder tegenstemmen wederom herkozen.

  • Beleid nieuwe tuinseizoen 2019

Geen specifieke nieuwe punten. Handhaving en voortzetting van tot op heden gevoerde beleid. Binnen bestuur wordt gekeken of het huishoudelijk reglement moet worden aangepast. Deze is nogal gedateerd. Daarnaast zal worden gekeken of de inzet van vrijwilligers voor onderhoud van de tuincomplexen wat beter gecoordinee3rd kan worden.

  • Rondvraag

Sprake van achterlaten rommel bij sommige vertrekkende tuinders. Kost extra energie en geld. Bestuur gaat zich hierop beraden.

Inventarisatie asbest. Dit zou moeten gebeuren ivm wettelijk eisen. NB: de eisen zijn inmiddels versoepeld en punt is derhalve niet relevant meer.

Kascontrolecommissie: Bert Dam en Jozefien Oude Lohuis bereid de taak van kascontrole 2019/2020 op zich te nemen.

Jaap Overduin houdt een korte presentatie omtrent  jaarlijks fiets en loopevenement voor KWF kankerbestrijding Alp d’Huzes. Bestuur heeft ter vergadering besloten een klein bedrag uit de verenigingskas hiervoor beschikbaar te stellen.

  • Pauze

 

Themabijeenkomst kruidentuin

Aanleg en onderhoud van kruidentuinen (IVN Oldenzaal).  Leden van het IVN verzorgen een korte presentatie omtrent hun activiteiten in Noord Oost twente.

Sluiting.

Subcategorieën