Skip to content

Privacyverklaring

De Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke, gevestigd aan Cato Elderinklaan 12, 7576 EA  Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.boeskoolhofke.nl 
Cato Elderinklaan 12, 7576 EA  Oldenzaal                 
Tel: +31 541 515763

Harry Lutkenhaus is de Functionaris Gegevensbescherming van de Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke, en is te bereiken via persoonsgegevens@boeskoolhofke.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over deze website (Google analytics {geanonimiseerd})
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Geen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, website programmatuur, en Conscribo voor de administratie en boekhouding. Dit heeft weinig impact voor betrokkenen.
De website wordt gehost door STRATO.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens: onbeperkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@boeskoolhofke.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Volkstuinvereniging ‘t Boeskoolhöfke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat of via persoonsgegevens@boeskoolhofke.nl.