Skip to content

Grote Opruiming

Van de mogelijkheid om afval gescheiden te storten op ons Hulsbeekcomplex is veel gebruikt gemaakt. Gedurende de maand november 2023 was het mogelijk om op het Hulsbeekcomplex afval te storten, gesorteerd in hout, puin, ijzer en restafval. Na de eerste week lag er al ruim 20 m3. Om te voorkomen dat de afvalberg te groot zou worden zijn er op het eind van de eerste week al twee volle vrachtwagens afgevoerd. op het einde van de maand was er wederom een hele berg verzameld.

Helaas heeft niet iedereen het afval gescheiden gedeponeerd waardoor alle rommel door elkaar heen ligt en wij daardoor meer stortkosten moeten gaan betalen. Helaas waren er ook tuinders die van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om hun huisvuil naar het Hulsbeek te brengen in plaats van de gemeente stortplaats.

Desondanks kunnen we spreken van een groot succes. Over het algemeen liggen de percelen er keurig bij en enkele tuinders zijn nog steeds bezig om hun perceel op te ruimen. Tot en met uiterlijk donderdag 30 november kan er nog afval (hout, ijzer, puin en restafval =geen snoei- of tuinafval=) gestort worden. Daarna worden de bakken geleegd en kan onze mestleverancier daar weer mest gaan storten. We gaan kijken of we de komende jaren met het storten van groenafval ook de mogelijkheid van het storten van restafval, hout, puin en ijzer kunnen blijven aanbieden.